fbpx
U mbajt punëtoria me akterët lokalë “Bjeshkët e Nemuna” në kuadër të projektit SWG

U mbajt punëtoria me akterët lokalë “Bjeshkët e Nemuna” në kuadër të projektit SWG

U mbajt punëtoria me akterët lokalë “Bjeshkët e Nemuna” në kuadër të projektit SWG

Sot, u mbajt punëtoria e radhës në kuadër të projektit ndërkufitar “Nxitja e bashkëpunimit rajonal dhe zhvillimit të balancuar territorial në Ballkanin Perëndimor në procesin drejt anëtarësimit në BE” nga organizata SWG- (mbështetja për zhvillim rural rajonal në Evropën Jug Lindore), financuar nga Bashkimi Evropian.

Në këtë takim Rektori i UHZ-së, Prof.asoc. Dr. Fadil Millaku falënderoj të pranishmit dhe shprehi gatishmëri për bashkëpunim me të gjitha kapacitetet infrastrukturore dhe njerëzore të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë.

Punëtoria kishte për qëllim përcaktimin e grupeve punuese me temat: analiza e tematikave nëpërmjet përcaktimit të kapitaleve natyrore, humane, infrastrukturës, mbështetjes dhe nxitjes së tregjeve. Me ç` rast rezultatet e këtyre grupeve, do të përfshihen në projektin e ardhshëm ndër regjional, ku janë të përfshira katër shtete si: Kosova, Shqipëria, Maqedonia dhe Mali i Zi.

Please follow and like us:
Translate »