fbpx
Lista e studenteve të liruar pas ankesave

Lista e studenteve të liruar pas ankesave

Lista e studenteve të liruar pas ankesave

Komisioni për lirim nga pagesa e semestrit të studentëve të Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë në mbledhje e mbajtur me 24.03.2016 pas shqyrtimit të ankesave, mori këtë vendim.

VENDIM

Mbi lirimin nga pagesa e semestrit për vitin akademik 2015/2016

Për vitin akademik 2015/2016 lirohen nga pagesa e semestrit këta studentë nga:

Fakulteti i Biznesit Bachelor

Fakulteti i Biznesit Master

Fakulteti Juridik Bachelor

Fakulteti Juridik Master

Fakulteti i MTHM Bachelor

Fakulteti i MTHM Master

Fakulteti i Agrobiznesit

Studentët e liruar në bazë të këtij vendimi duhet menjëherë të paraqiten në shërbimin e financave të fakultetit përgjegjës për të bërë kërkesë për kthimin e mjeteve të paguara për semester.

Për vitin akademik 2015/2016 nuk lirohen nga pagesa e semestrit këta studentë nga:

Fakulteti i Biznesit Bachelor

Fakulteti i Biznesit Master

Fakulteti Juridik Bachelor

Fakulteti Juridik Master

Fakulteti i MTHM Bachelor

Fakulteti i MTHM Master

Vendimet e nënshkruara nga komisioni janë të deponuara nëpër Fakultete.

Translate »