fbpx
Prezantim nga Instituti GAP

Prezantim nga Instituti GAP

Instituti GAP është një organizatë me renome në Kosovë e cila në vazhdimësi publikon të
dhëna në fushën e ekonomisë, financave publike dhe qeverisjes lokale.
Përfaqësuesit e kësaj organizate do të mbajnë të hënën, më 24 Nëntor 2022, prej orës
10:30 në sallën e Gjykatores në Fakultetin Juridik një prezantim para studentëve të
Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë me temën “Roli dhe rëndësia e shoqërisë civile në
Kosovë”.
Prezantimi do të fokusohet në ndikimin e Institutit GAP në politikat publike dhe si mund
studentët të përfitojnë të dhëna dhe njohuri nga fusha e hulumtimeve dhe të ndikojnë në
përmirësimin e jetës së qytetarëve.

Prezantimi do të fokusohet në ndikimin e Institutit GAP në politikat publike dhe si mund
studentët të përfitojnë të dhëna dhe njohuri nga fusha e hulumtimeve dhe të ndikojnë në
përmirësimin e jetës së qytetarëve.

Përfaqësues të Institutit GAP do të jenë:

Bekim Salihu 
Nora Latifi Jashari

Translate »