fbpx
Përzgjedhen tri punimet më të mira shkencore në UHZ

Përzgjedhen tri punimet më të mira shkencore në UHZ

Universiteti Haxhi Zeka në Pejë, ka kënaqësinë t’ju njoftojë që ka bërë përzgjedhjen e tri punimeve më të mira shkencore, për vitin 2019.

Më poshtë gjeni emrat e fituesve, titujt e punimeve si dhe linqet se ku janë publikuar ato.

  1. Prof.Asoc.Dr. Agim Rysha

Micronutrient intake by preschool aged children attending kindergartens in Kosovo
https://mattioli1885journals.com/index.php/progressinnutrition/article/view/7335 

  • Ass. Astrit Bilalli

New Records for the Caddisfly (Insecta: Trichoptera) Fauna of Montenegro
http://www.entomol.org/journal/index.php/JERS/article/view/1577  

  • Prof. Naser Bajraktari

Exploration of Physico-Chemicak Parameters in Environmental Matrices of the River Cerica and a Segment of the River Drini i Bardhë
http://www.jeeng.net/Exploration-of-Physico-Chemical-Parameters-in-Environmental-Matrices-of-the-River,102797,0,2.html

Përzgjedhja e këtyre punimeve është bërë në bazë të kushteve të shpallura në konkursin për përzgjedhjen e tri punimeve më të mira shkencore në UHZ.

Translate »