fbpx
Miratohet Kodi i Etikës për Staf Akademik dhe Studentë

Miratohet Kodi i Etikës për Staf Akademik dhe Studentë

Këshilli Drejtues i Universitetit Haxhi Zeka në Pejë, ka miratuar Kodin e Etikës për Staf Akademik dhe Studentë të UHZ-së.

Ky kod ka për qëllim ndërtimin e një mjedisi funksional akademik të punës, nxitjen e sjelljes së virtytshme si dhe parandalimin dhe trajtimin e rasteve joetike ose të paligjshme brenda UHZ-së. Ky dokument i kërkon personelit akademik, personelit menaxherial dhe studentëve të përmbushin dhe promovojnë parimet themelore dhe vlerat e etikës.

Këtu gjeni Kodin e Etikës për Staf Akademik dhe Studentë (PDF) dhe linku i uebfaqes. https://unhz.eu/miratohet-kodi-i-etikes-per-staf-akademik-dhe-studente/

Translate »