fbpx
Personeli i ZZHK-së mori pjesë në trajnimin “Vlerësimi i shkathtësive dhe kompetencave”

Personeli i ZZHK-së mori pjesë në trajnimin “Vlerësimi i shkathtësive dhe kompetencave”

Drejtori i Zyrës për Zhvillim të Karrierës, Abedin Selimaj, zyrtarja Leonora Zefi dhe Drejtoresha e Shoqatës Alumni UNHZ, Nora Draga morën pjesë në trajnimin dy ditor me datë 08 dhe 09 Shkurt 2023 me temën “Vlerësimi i shkathtësive dhe kompetencave” që u mbajt në kuadër projektit: Riintegrimi ekonomik nëpërmjet mbështetjes psikosociale, Financuar nga Projekti GIZ/DIMAK, dhe implementuar nga Business Development Group. 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte avancimi dhe zgjerimi i kapaciteteve të zyrtarëve të ZZHK-së, për këshillim psiko-social të studentëve të UHZ-së, gjatë procesit të këshillimit në karrierë.

Translate »