fbpx
Përfaqësues nga UHZ po qëndrojnë në një vizitë zyrtare në Austri

Përfaqësues nga UHZ po qëndrojnë në një vizitë zyrtare në Austri

Prof. Ass.Dr. Sabiha Shala Prorektore për Mësimdhënie, Çështje Studentore dhe Kërkime Shkencore dhe Prof. Ass. Dr. Gjylbehare Murati U.d Dekane e Fakultetit Juridik janë duke qëndruar  në një  vizitë zyrtare në Salzburg të Austrisë.

Kjo vizitë po realizohet në kuadër të projektit HERAS, derisa ka për qëllim marrjen e përvojave nga Universiteti i Salzburgut në fushën e efikasitetit të bashkëpunimit ndërkombëtar dhe në hartimin e projekteve për mobilitetin e stafit akademik, administrative dhe studentëve.

Në këtë vizitë po marrin pjesë përfaqësues të disaUniversiteteve  tjera Publike të Kosovës.

 

 

 

 

 

 

 

Translate »