fbpx
Paraqitja e Provimeve

Njoftohen te gjithë studentët e studimeve bachelor dhe master që afati për paraqitje të provimeve do të hapet nga data: 02.06.2018 dhe do të mbetet i hapur deri më :10.06.2018
Për çdo problem eventual rreth paraqitjes së provimeve ju lutem që të paraqiteni tek zyra e IT-së, tek njësia akademike pasi që nuk do të ketë shtyrje të afatit dhe çdo kërkesë pas kësaj date nuk do të merret parasysh.

Translate »