fbpx
Thirrje për aplikim

Thirrje për aplikim

Studentë dhe profesorë

Projekti “Refugjat Akademik” i financuar nga BE synon të përmirësojë kapacitetin e universiteteve evropiane për të ndihmuar refugjatët akademikë në kampus dhe për të promovuar mirëkuptimin dhe respektin për vlerat e arsimit të lartë.

Ky kurs  masiv i hapur hapur në internet online(MOOC) për lirinë akademike dhe vlerat e tjera të arsimit të lartë bazë,  fillon më 4 qershor. Kursi është i dizajnuar për studentët dhe stafin e arsimit të lartë, por do të jetë i rëndësishëm edhe për OJQ-të dhe agjencitë qeveritare. Kursi 3 javor online do të shqyrtojë rëndësinë e kërkimit të lirë dhe të hapur, si dhe  lidhshmërinë me arsimin e lartë dhe vlerat shoqërore. Pjesëmarrësit do të kuptojnë  që  liria akademike është vendimtare për ruajtjen e cilësisë dhe rëndësisë së kërkimit në arsimin e lartë dhe do të mësojmë rreth disa kërcënimeve aktuale për lirinë akademike dhe  lidhshmërinë e tyre me bashkësinë akademike në mbarë botën.

 

Kursi është përgatitur në kuadër të projektit Erasmus + i quajtur Refugjat Akademik. Ky është një partneritet strategjik midis Universitetit të Oslos (koordinator), Rrjetit të Dijetarëve në Rrezik, Rrjetit UNICA dhe Universitetit të Lubjanës, Shoqata Evropiane e Universitetit (EUA) dhe Shoqata Evropiane për Edukim Ndërkombëtar (EAIE) janë partnerë bashkëpunëtorë.

https://www.futurelearn.com/courses/academic-freedom

 

http://www.uio.no/english/about/global/globally-engaged/academic-refuge/​

Translate »