fbpx
Objavljena je nova knjiga autorice Suade A. Džogović ”Akademsko pisanje i metodologija znanstvenoistraživačkog rada”.

Objavljena je nova knjiga autorice Suade A. Džogović ”Akademsko pisanje i metodologija znanstvenoistraživačkog rada”.

Objavljena je nova knjiga autorice Suade A. Džogović ”Akademsko pisanje i metodologija znanstvenoistraživačkog rada”.

Glavni i odgovorni urednik – prof. dr. sc. Vehbi Miftari, recenzenti – akad. prof. dr. Ferid Muhić, akad. prof. dr. Šefket Krcić i prof. dr. sc. Vehbi Miftari.

Iz Predgovora autorice ”središnja pozornost ovog udžbenika temelji se na uvjerenju da je akademsko pisanje ujedno proces i proizvod kritičkog i retoričkog mišljenja, čije podučavanje zahtijeva jasan i nedvosmislen tretman kako sinergijski pristupiti retoričkim i kognitivnim procesima koji su implicirani u analizi i pisanju akademskih tekstova…”
Autorica Suada A. Džogović docentica je na Univerzitetu ”Haxhi Zeka” u Peći. Njeni istraživački interesi uključuju međunarodne odnose, političku ekonomiju, metodologiju znanstvenog istraživanja, komunikologiju, etiku, međunarodne organizacije, prava manjina, genocid. Također, piše i o temama iz obrazovanja, lingvistike i etimologije.
Članica je uredničkih bordova časopisa za društvena pitanja i kulturu, elektronskih medija i međunarodnih asocijacija. Uključena je u recenziranje znanstvenih radova za domaće i međunarodne konferencije i časopise u području društvenih znanosti. Pored toga, članica je Internacionalnog ekspertnog tima Instituta za istraživanje genocida u Kanadi.

Akademsko pisanje i metodologija znanstvenoistraživačkog rada

Priredila Kancelarija za naučna istraživanja i međunarodnu saradnju

Translate »