fbpx

Lajmërohen të gjithë studentët e vitit të parë të “Fakulteti i Menaxhimit në turizëm, hotelieri dhe mjedis”, se konsultimet për rezultatin e provimit, të mbajtur me 08.04.2017 në lëndën: Bazat e Biznesit në Turizëm dhe hotelieri do të mbahen me 19.04.2017 prej orës 11:40 – Salla E3. Studentët të cilët dëshirojnë me shiku testin duhet të më shkruajnë e-mail.

Studentët të cilët janë ftuar në konsultime do të pyeten dhe të gjithë ata të cilët  nuk janë prezent, ditën dhe orën e konsultimeve, nuk do të vlerësohen me notë pozitive.

Translate »