fbpx

Njohuri mediatike dhe informative

Me datë 25.11.2022 u certifikuan studentët e Universitetit Haxhi Zeka në Pejë nën organizimin e OSCE-së dhe UHZ-së, me temën “Njohuri mediatike dhe informative”.
Trajnimi ka zgjatur katër javë dhe u çertifikuan disa studentë të cilët njohuritë e fituara gjatë kësaj periudhe do t’i ndajnë me kolegët e tjerë të po këtij universiteti.
Ky organizim shpresojmë të jetë vetëm nisja e sukseseve të mëtutjeshme!

Translate »