fbpx

Për afatin e regjistrimit të semestrit (parë-përsëritës dhe tretë) dimëror për studimet MASTER për vitin akademik 2015/2016

Të nderuar studentë të studimeve MASTER, ju njoftojmë se afati për regjistrimin e semestrit dimëror për vitin akademik 2015/2016 do të jetë i hapur prej datës: 25.01.2016 deri me datën 26.01.2016. Pas kësaj periudhe nuk do të lejohet afat shtesë për regjistrimin e semestrit dimëror, andaj luteni që t’i përmbaheni afatit të sipërshënuar. Studentët e vitit të parë të regjistruar në vitin akademik 2015/2016, regjistrimi i semestrit të parë është bërë ditën e regjistrimit në Fakultet.

Translate »