fbpx

Njoftim për shtyrjen e afatit për lirim nga semestri

Njoftohen studentët se afati për aplikim nga lirimi prej pagesës së semestrit shtyhet deri me dt. 29.01.2016.

Dokumentet e kompletuara duhet të dorëzohen në administratën e fakultetit përkatës.
– Kërkesat dhe dokumentacionin e pranuar, fakultetet ia dorëzojnë Komisionit për lirim në Rektoratin e Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë
– Me rastin e paraqitjes për lirim nga pagesa e semestrit, studentët duhet t’i sjellim vetëm dokumentet origjinale.
Afati për aplikim është deri me dt. 29.01.2016

Konkursi

Translate »