fbpx

Njoftim për provim pranues ne MASTER

Senati i Universitetit “Haxhi Zeka” në Pejë, në mbledhjen e mbajtur me datë 29.09.2015 miratojë propozimet e njësive akademike dhe në bazë të vendimit të MASHT-it, Ref. Nr. 274/01-B, të datës 10.09.2015, mori vendim për shpalljen e

KONKURSIT
për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve postdiplomike-Master për vitin akademik 2015/2016

Provimi pranues do te mbahet me dt. 15.10.2015, ora 10:00 sipas orarit:

I. Fakulteti i Biznesit – Studimet MASTER

Listat për provimin pranues

Administrim Biznesi – Objekti A – Salla A1

Administrim Biznesi – Objekti A – Salla A2

 

Kontabilitet dhe Financa – Objekti B – Salla B1

Kontabilitet dhe Financa – Objekti B – Salla B2

Administrim Biznesi – Gjuhë boshnjake – Objekti A – Salla A3

Administrim Biznesi – Gjuhë boshnjake – Objekti A – Salla A4

Menaxhim i Burimeve njerëzore –  Objekti A – Salla A5

Menaxhim i Burimeve njerëzore – Objekti A – Salla A6

 

 

Translate »