fbpx

Njoftim për përcaktimin e lendes zgjedhore

Studentet qe ende nuk janë përcaktuar për lenden zgjedhore, mund ta parashtrojnë kërkesën e tyre vetëm në  Dekanat. Tani pas kalimit te afatit te paraparë, varësisht nga numri i vendeve te lira, do te lejohet edhe përcaktimi i studenteve për lenden zgjedhore.

Prof.ass.dr. Kolë KRASNIQI

U.D. Dekan, Fakulteti Juridik

Translate »