fbpx

Njoftim për lendët zgjedhore

Studentët e poshtëshënuar të vitit të tretë të Fakultetit Juridik, që deri me tani nuk janë përcaktuar për lenden zgjedhore, duhet qe menjëherë të përcaktohen për njërën nga këto lëndë: E Drejta bankare; Terrorizmi dhe Klinika juridike penale.

–       Shpetim Ahmet Berisha

–       Dorontinë Sali Ahmeti

–       Egzon Isuf Shala

–       Besjana Lan Jevrikaj

–       Arjanita Kapllan Nikçi

–       Fitore Ukë Kurtaj

–       Merita Sadri Smajli

–       Blerina Gjevat Krasniqi

–       Toska Nysret Gega

–       Alban Rexhë Nikqi

–       Fadil Fekë Kuçi

–       Brahim Smajl Lajqi

–       Edmond Islam Hasanaj

–       Besa Xhevdet Mazrekaj

–       Dorontina Ekrem Berisha

–       Albana Mustaf Berisha

Studentët e poshtëshënuar të vitit të tretë të Fakultetit Juridik, që deri me tani nuk janë përcaktuar për lenden zgjedhore, duhet qe menjëherë të përcaktohen për njërën nga këto lëndë: Klinika juridike nga e Drejta familjare dhe trashegimore; Kundërvajtjet në lëmin penal:

Ilir Hasan Lluka

Nergjivane Sylejman Mulaj

Translate »