fbpx

Njoftim për aplikimin e studentëve të rinj

Njoftohen të gjithë aplikantët të cilët dëshirojnë të aplikojnë si studentë në studimet bachelor në Universitetin “Haxhi Zeka” se afati për aplikim është shtyer deri me dt. 21.09.2018 në orën 15:00.

Provimi pranues do të mbahet 25.09.2018 sipas orarit në vijim:

  1. Fakulteti i Biznesit 25.09.2018 në ora 09:00
  2. Fakulteti Juridik 25.09.2018 në ora 09:00
  3. Fakulteti i MTHM-së 25.09.2018 në ora 10:00
  4. Fakulteti i Agrobiznesit 25.09.2018 në ora 12:00
  5. Fakulteti i Arteve 25.09.2018 në ora 09:00

Regjistrimi dhe fotografimi i kandidatëve të pranuar do të bëhet sipas këtij orari:
 Fakulteti i Biznesit 27.09.2018 prej orës 09:00 – 15:00 (në Fakultetin Juridik)
 Fakulteti i Juridik 28.09.2018 prej orës 09:00 – 15:00 (në Fakultetin Juridik)
 Fakulteti i MTH -së 27.09.2018 prej orës 09:00 – 15:00 (në Fakultetin Juridik)
 Fakulteti i Agrobiznesit 28.09.2018 prej orës 09:00 – 15:00 (në Fakultetin Juridik)
 Fakulteti i Arteve 28.09.2018 prej orës 09:00 – 15:00 (në Fakultetin Juridik)

Translate »