fbpx

Njoftim-Paraqitja e provimeve

Njoftohën të gjithë studentët e studimeve bachelor dhe master te cilët kanë pasur probleme gjatë paraqitjes së provimeve në afatin e janarit, 2017. Afati i ndreqjes së fletëparaqitjeve është deri me dt: 10.02.2017 në zyrën e IT-së, Fakulteti Juridik. Pas këtij afati ankesat apo kërkesat nuk do të mirren parasysh.

Translate »