fbpx
Njoftim
Njoftohen studentët që ju janë nënshtruar provimeve nga Lëndet: Financa dhe e Drejta Finaciare dhe nga lënda E drejta Tregtare se konsultimet dhe vendosja e notave mbahën me datë: 05.12.2016. Në lëndën e  Financave nga ora 12.00h,  ndërsa vendosja e notave nga lënda E drejta Tregtare nga ora 16.00h.
Me respekt
Prof. Ass. Dr. Gani Asllani
Translate »