fbpx

Njoftohen studentët e vitit të parë se kollokfiumi i I-rë nga lënda: “Ekonomia”, do të mbahet ditën e enjte, me datë 08.12.2016, në Amfiteatrin 1.

Luten studentët t’i përmbahen grupeve si në vijim:

Grupi 1: Emrat e studentëve nga nr. 1-165, ora 14:00-14:45

Grupi 2: Emrat e studentëve nga nr. 166-331, ora 15:00-15:45

Grupi 3: Emrat e studentëve nga nr. 332-497, ora 16:00-16:45

Lista e studenteve

Me respekt,

Prof. Asoc. Dr. Mejdi Bektashi

Msc. Ass. Gentiana Gega

Translate »