fbpx
Njoftim
Njoftohen studentet e vitit te pare te F.Juridik te UNHZ-Peje, te clet i degjojne leksionet-ligjeratat ne lenden:Hyrje ne te drejten/Fillet e se drejtes,se me date,23.11.2016.mbahet kollokfiumi i pare.
Grupi A, me dy nengrupe-ora 10-11     ora 11-12
Grupi B, me dy nengrupe-ora 13-14    ora 14-15
Grupi C, ne nje grup         -ora 15-16
Vrejtje:Studentet duhet te i permbahen grupeve perkatese!
Pedagogu i lendes:Prof.Asoc.Dr.Fejzulla BERISHA
Translate »