Njoftohen studentët e Fakultetit Juridik – Viti i IV-të, që provimi nga lënda: E Drejta e Procedurës Penale – Pjesa e Posaçme, e paraparë të mbahet sot me datën 12.11.2016, shtyhet për ditën e hënë me datë 14.11.2016 nga ora 13:00.

Mësimdhënësi:
Prof. Ass. Dr. Mujë Ukaj

Translate »