fbpx

Senati në mbledhjen e mbajtur me 27.10.2016 nuk e ka aprovuar kërkesën – peticionin e grupit joformal të studentëve të Fakultetit të Biznesit për lejmin e afatit të provimeve në nëntor për kusht.

Translate »