fbpx
Njoftim

Njoftim

Senati në mbledhjen e mbajtur me 27.10.2016, pas shqyrtimit të Raportit të Komisionit për ankesave të shkallës së dytë, njofton që:

I. Kandidatët e poshtëshënuar pranohen si student në nivelin Master,

1. Rilind Gërvalla,
2. Arton Zekë Puka ,
3. Valon Berisha,
4. Meritë Qerim Peli,
5. Cyme Gashi,
6. Ardi Prekaj,
7. Sami Krasniqi,
8. Rudina Vokshi,

II. Refuzohen si të pa bazuara ankesat e kandidatëve si më poshtë:

1. Arbnor Dervishi
2. Arbnore Syla
3. Arsim Sumaj
4. Fitore Muriqi
5. Blendineta Bislim Shatri
6. Fisnik Talquku
7. Saranda Dinaj
8. Rrushe Toska

Translate »