fbpx
Këshilli Drejtues i UHZ-së zgjedh Sekretarin e Përgjithshëm

Këshilli Drejtues i UHZ-së zgjedh Sekretarin e Përgjithshëm

Këshilli Drejtues i UHZ-së zgjedh Sekretarin e Përgjithshëm

Në mbledhjen e radhës të mbajtur sot, dt. 12.11.2016, Këshilli Drejtues i UHZ-së, në mënyrë unanime dhe duke marrë për bazë vlerësimin e komisionit intervistues
ka zgjedh për Sekretar të Përgjithshëm kandidatin Astrit Ademaj që ishte vlerësuar me numër më të madh të pikëve nga Komisioni Intervistues i themeluar nga UHZ.

Translate »