fbpx

Njoftohen studentët e vitit të III-të se provimet nga lëndët: Arbitrazhi dhe Ndërmjetësimi dhe Qeverisja Lokale do mbahën me datën: 18.02.2015, në ora 15h. Gjithashtu, për studentet e vitit të IV-të , provimi nga lënda E Drejta e Pronësisë Intelektuale mbahet me datën: 18.02.2015 në ora 16h.

Translate »