fbpx

Njoftohen studentët e fakultetit të Agrobiznesit, drejtimi TPB, viti i I se pjesa praktike e provimit në lënden: Barërat e këqija, mbahet më date 20.06.2016 në ora 10:00. Asistent: Ahmet Musa

Translate »