fbpx

Njoftim Njoftohen studentët e fakultetit të Agrobiznesit, drejtimi TPB, viti i III, se pjesa praktike e provimit në lënden e Entomologjisë, mbahet me date 20.06.2016 në ora 12:00. Asistent: Ahmet Musa

Translate »