fbpx

Njoftohen studentet Fakultetit të Agrobiznesit së provimet nga pjesa praktike për lëndët e poshtëshënuara mbahet sipas këtij orari:

Ekologjia (TU) datë: 15/06/2016 ora 10:30
Ekologjia e resurseve natyrore (AA) datë: 15/06/2016 ora 12:30
Ekologjia I (AA) datë: 15/06/2016 ora 13:30
Mikrobiologji ushqimore dhe higjiena (TU) datë: 18/06/2016 ora 10:30
Mikrobiologji (TPB & AA) datë: 18/06/2016 ora 13:00
Menaxhimi i cilësisë se ujerave (AA) datë: 18/05/2016 ora 14:00

Translate »