fbpx

Njoftohen studentet se ligjeratat ne lenden e Makroekonomisë – Msc.Ariana Xhemajli ne Dep.AB – Viti I -rë, të parapara me dt. 19. 05.2016 nuk do te mbahen dhe ato do te zëvendësohen .

Translate »