fbpx

Njoftohën studentët e vitit të dytë dhe vitit të katërtë se ligjëratat dhe ushtrimet nga lëndët E drejta familjare dhe trashëgimore, Klinika juridike nga e drejta familjare dhe trashëgimore, E drejta procedurale civile – pjesa e posaçme, E drejta sendore dhe E drejta e pronësisë intelektuale, ditën e shtunë me datën 30.04.2016 nuk do të mbahen, për shkak të mbajtjes se provimeve. Të njëjtat do të zëvendësohen një ditë tjetër.

Translate »