fbpx

Njoftohën studentët e vitit të tretë se kollokfiumi i parë nga lënda: Financa dhe e drejta financiare mbahet me datën: 30.03.2016 duke filluar nga ora 13.00h, sipas orarit të rregullt. Gjithashtu kollokfiumi i parë nga lënda zgjedhore E drejta bankare mbahet me datën: 04.04.2016h.

Me respekt
Prof. Ass. Dr. Gani Asllani

Translate »