fbpx

Njoftohen studentet se konsultimet lidhur me rezultatet e kolokfiumit te dytë në lëndët: E Drejta e Konkurrencës, Politika Ekonomike dhe E Drejta Tregtare, do mbahen me datën: 23.01.2015 (e premte). Konsultimet fillojnë nga ora 10h, me vitin e parë, në ora 11h, me vitin e dytë dhe 12h me vitin e katërt. – Prof. ass. Dr. Gani Asllani

Translate »