fbpx
Njoftohen studentet  programit e Masterit te Drejtimit Kushtetues-Admistirativ, te Fakultetit Juridik   se Provimi nga Lenda “Gjyqesia Kushteutese” do te mbahet te shtunden  me date 27 shkurt 2016 ne oren 14:00.
prof. dr. Sadik Haxhiu
Mr.sc. Nur Çeku
Translate »