fbpx

Njoftohen studentët e vitit të III-të (MTH), të cilët dëshirojnë që t’i nënshtrohen provimit në lëndën “Turizmi Aplikativ në Praktikë” së punimet e tyre të kompletuara mund t’i dorëzojnë me datë, 05.02.2015, në orën 13.00, objekti A, në të kundërtën nuk mund t’i nënshtrohen provimit.

Translate »