fbpx

Njoftim
Njoftohen studentet se provimet nga pjesa praktike për lëndët e poshtëshënuara mbahet sipas këtij orari:
Ekologjia I (AA): datë 26/01/2016 ora 10:30
Ekologjia (TU); datë 26/01/2016 ora 12:00
Menaxhimi i cilësisë se ujërave (AA); datë 28/01/2016 ora 11:00
Ekologjia e resurseve njerëzore (AA); datë 28/01/2016 ora 12:30
Mikrobiologjia bujqësore (TPB); datë 05/02/2016 ora 10:30

Translate »