fbpx

Studentët e vitit te parë dhe të dytë të departamentit A&A , TPB dhe TU se provimi me shkrim nga lënda Kimia Organike do te mbahet me 23/01/2016 në ora 11h

Please follow and like us: