fbpx

Lajmërohen studentët e vitit I (TPB) dhe vitit të III (AA) se provimi në lëndën e Biologjisë (viti I TPB) dhe në lëndën Menaxhimi i cilësisë se ujërave (viti III AA) do të mbahen si mëposhtë:
Viti I (TPB) – Biologjia, pjesa teorike, datë: 30 shtator 2015; prej orës 12:00.
Viti III (AA) – Menaxhimi i cilësisë se ujërave, datë: 30 shtator 2015; prej orës 14:00.

Translate »