fbpx

Lajmërohen të gjithë studentët e vitit të dytë të departamentit Administrim Biznesi, se konsultimet për rezultatin e provimit, të mbajtur me 16.09.2015 në lëndën: Ekonomia Ndërkombëtare do të mbahen të martën – 22.09.2015 prej orës 13:00 – 14:00. Studentët të cilët dëshirojnë me shiku testin prej orës 14:00 – 15:00.
Studentët të cilët janë ftuar në konsultime do të pyeten dhe të gjithë ata të cilët nuk janë prezent, ditën dhe orën e konsultimeve, nuk do të vlerësohen me notë pozitive.

Translate »