fbpx

Njoftim. Studentat e vitit te parë dhe të dytë të departamentit A&A dhe TPB se provimi me shkrim nga lënda
Kimia Organie do te mbahet me 16/09/2015
Departamenti TPB dhe A&A në ora 11h
Biokimia do te mbahet me 15/09/2015
Departamenti TPB në ora 11h

Translate »