fbpx
Per ndarje ne grupe te studenteve per mbajtjen e provimit ne lenden E drejta familjare dhe trashegimore, si me poshte:
Lista e studenteve te ndare ne grupe per lenden E Drejta Familjare dhe Trashegimore:
Grupi i pare, nga numri 1 – 90, Amfiteatri 1, ora 10:00.
Grupi i dyte, nga numri 91 – 178, Amfiteatri 2, ora 10:00.
Grupi i pare, nga numri 1 – 50, Salla 2, ora 10:00.
Grupi i dyte, nga numri 51 – 98, Salla 3, ora 10:00.
Prof. Dr. Haxhi GASHI
Translate »