fbpx

Lajmërohen studentët e drejtimeve TPB dhe AA se pjesa praktike e provimeve për lendet Biologji, Fiziologji dhe Botanike Sistematike dhe e përgjithshme mbahen si më poshtë:

Fiziologji me 18.06.15 ne ora 15h
Biologji me 19.06.15 ne 15h
Botanike e pergjithshme me 07.07.15 ne 10h
Botanike sistematike me 07.07.15 ne 15h.

Translate »