fbpx

Njoftohen studentët e vitit të parë departamenti Kontabilitet dhe Financa se kolokviumi i dytë në lëndën Informatike do të mbahet sipas këtyre grupeve dhe sipas këtij orari. Orari dhe grupet duhet respektuar më përpikmëri.

Orari

Translate »