fbpx

Njoftohen studentet e vitit te IV-te te Fakultetit Juridik, moduli civil se ushtrimet nga lendet E drejta e procedures civile – pjesa e posaqme dhe E drejta e pronesise intelektuale te caktuara per daten 22 maj 2015, dite e premte, shtyhen per nje dite tjeter per shkaqe objektive.

Me respekt,

Argzon Muçaj,

Translate »