fbpx
NJOFTIM

SHPALLEN ZGJEDHJET E PËRGJITHSHME TË STUDENTËVE NË UNIVERSITETIN ‘’HAXHI ZEKA’’ NË PEJË

Këshilli Drejtues i UHZ-së me vendimin nr. Rf.01-883/2015 ka vendosë për shpalljen e zgjedhjeve të përgjithshme të studentëve në Universitetin ‘’Haxhi Zeka’’ në Pejë me datë 28.04.2015. Data e mbajtjes së zgjedhjeve do të jetë 28.05.2015.

Vendimi për shpalljen e zgjedhjeve të studentëve në UHZ

Të gjitha procedurat për organizimin dhe mbajtjen e zgjedhjeve do të zhvillohen sipas Rregullores Nr.Rf.01-882/2015 të datës 22.04.2015.
Rregullorja Nr.Rf.01-882/2015 për zgjedhjet e studentëve në Universitetin ‘’Haxhi Zeka’’.

Të gjitha organet e Universitetit, studentët dhe organizatat studentore që garojnë në zgjedhje obligohen të veprojnë në pajtim me Statutin UHZ-së, Vendimin për Shpalljen e Zgjedhjeve, Rregulloren për zgjedhjet e studentëve në UHZ , Planin e Veprimit dhe vendimeve të nxjerra nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve Studentore.

Translate »