fbpx
Njoftim

Njoftim

Konstituohet Komisioni Qendror Zgjedhor për zgjedhjet studentore në UHZ.

Pas konstituimit, me qëllim të mbarëvajtjes së zgjedhjeve, Komisioni ka marr vendim me të cilin ndalohen organizimet studentore me qëllime profitabile derisa të përfundojnë zgjedhjet e studentëve. Mbrëmjet organizative (apsolventiada, organizimet e ngjashme) do të organizohen nga Universiteti pas përfundimit të zgjedhjeve.

Translate »