fbpx

Ligjëratat e parapara të mbahen ditën e shtunë më 16.12. 2017 te mësimdhënësi Qerkin Berisha në lëndët: e drejta e detyrimeve; e drejta civile (ushtrime) nuk do të mbahen në këtë datë dhe do të zëvendësohen ditën e mërkurë, më datë 13.12.2017, sipas orarit në vijim:

1. E drejta e detyrimeve, (13:00)
2. E drejta civile – ushtrime (15:00)

Me respekt,

Mësimdhënësi i lëndës

Translate »