fbpx
Njoftim

Njoftohen studentët e Fakultetit Juridik se provimet nga lëndët: Kriminalistika, Viktimologjia, Kriminaliteti Kompjuterik, Sistemet e Mëdha Juridike dhe Kodifikimet, Politika Kriminale, Taktika Kriminalistike, E Drejta e Sigurimeve, qe janë paraparë të mbahen me dt. 24.11.2017, do të mbahen më dt. 29.11.2017, sipas orarit të njëjtë.

Translate »