fbpx
Njoftim

N J O F T I M

Njoftohen studentët e Fakultetit Juridik, viti i III-të, se provimi nga lënda
E drejta e procedurës administrative,i caktuar për dt.14.11.2017, shtyhet
për dt.20.11.2017,në ora 16,00.

Prof.Ass.Dr. Avdullah Robaj

Translate »